Månedskontingent udgør p.t. kr. 100,- for aktive, og kr. 50,- for passive.

Sidste rettidige betaling er den første søndag i måneden, og overskrides det, påløber der en bøde på kr. 5,- pr påbegyndt uge.

 Er det noget for dig/jer, kan I kontakte os her

Tilbage>

 

 

Nye som tidligere medlemmer skrives op, hvorefter de bliver indkaldt til førstkommende bestyrelsesmøde. Her bliver der taget stilling til videre prøvemedlemsskab, hvorefter det bliver lagt ud til klubbens øvrige medlemmer, for evt. indsigelse. Prøvetiden er 3 mdr. og der betales fuldt kontingent.

 

 

 

 

 

For at blive passiv skal man blot have en sund interesse for motorcykelmiljøet. Passive har ingen stemmeret på klubbens møder. Passive betaler halvt kontingent.

Hvis det har interesse, så er der her lidt regler, med hensyn til medlemsskab

Links

Træf

Klubben har såvel aktive som passive medlemmer. For at være aktiv fordres det, at man deltager i klubbens aktiviteter. Ejere af en indregistreret motorcykel med gyldigt kørekort, kan optages som  medlemmer.

 

Ligeledes kan personer over 18 år med fast bagsædeplads også optages som aktive. Hvis man ikke længere har fast tilknytning til en bagsædeplads, overgår man automatisk til passivt medlemsskab.

Gæstebog
Kontakt MC 74
 

Div. ture

Startside
Historie
Hvem er vi
Her bor vi
Aktiviteter
Cyklerne